عملکرد این ماژول مشابه ماژول مسابقات می باشد با این تفاوت که پاسخ صحیحی وجود ندارد و قرعه کشی انجام نمی شود.