با بهره گیری از این ماژول که به آن منشی خودکار نیز می گویند می توانید سامانه خود به دریافت کلمات خاص حساس کرده و در صورت دریافت آنها پاسخی را به صورت اتوماتیک به مخاطب برگردانید. به عنوان مثال کلمه آدرس را (با نگارش های مختلف همچون adres , address , آدرس و ...) در سامانه وارد کنید و تنظیم کنید که به محض اینکه سامانه یکی از این کلمات را دریافت کرد به صورت اتوماتیک و بدون دخالت شما آدرس دفترتان را برای مخاطب ارسال کند. مثال دیگر اینکه برای محصول یا خدمات x خود حرف A را تعریف کرده و مخاطب با ارسال آن ، اطلاعات خدمت محصول را دریافت کند . سپس اگر عدد 1 را ارسال کرد قیمت محصول را دریافت کند یا اگر عدد 2 را ارسال کرد شرایط پرداخت را دریافت کند و به همین ترتیب همچون منشی خودکار شبانه روزی اطلاعات خدمات و محصولات شما را در اختیار مخاطبین قرار دهد.