با خرید این مازول قابلیت "ارسال در زمان خاص" در تمامی صفحات ارسال سامانه شما (موردی ، گروهی و ...) فعال می گردد. بدیهی است همانگونه که از نام ماژول مشخص است با استفاده از آن می توانید در هنگام ارسال SMS تعیین بفرمایید که آن SMS برای چه زمانی (مثلا 3 روز بعد ساعت 10 صبح) ارسال شود.